# _انیمیشن

انیمیشن های ریاضی کلاس دوم ابتدایی

جمع اعداد۱ تفریق اعداد جمع برداری جمع اعداد۲ جمع اعداد۳ جمع اعداد۴ آموزش ساعت ۱ نمودار تصویری احتمال مرتب سازی کارگاه ریاضی جمع اعداد۵ آموزش ساعت۲ آموزش ساعت۳ آموزش ساعت۴ تفکیک اعداد ارزش مکانی اندازه گیری طول آموزش ساعت۵ جمع ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 326 بازدید

دانلود محتوا وانیمیشن های ریاضی و علوم

دانلود بسته های آموزشی ریاضی اول دبستان   آزمون های فصل (1 تا 10) شمارش و الگویابی   شمارش و الگویابی (2) مفاهیم جمع و الگویابی شمارش چوب خطی و الگویابی شمارش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 53 بازدید

دانلود محتوا وانیمیشن های ریاضی و علوم

کارگاه جمع جمع اعداد    چهار عمل اصلی ارزش مکانی مسابقه فضایی بازی مختصات بازی با ریاضی آموزش ضرب مسابقه تیر اندازی بازی ضرب روبات سازی   ضرب تام و جری بازی با مختصات تمرین ارزش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید

موج جدید بارگذاری انیمیشن، و محتواهای آموزشی در سایت جامعه مجازی پویا

شرکت جامعه مجازی پویا در اقدامی کم سایقه اقدام به بارگذاری انیمیشن های آموزشی مخصوص مدارس هوشمند نموده است. سایت اصلی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 42 بازدید